Lasītājs: Vai CSDD tehniskās apskates stacijās apzināti krāpj cilvēkus?

Lasītājs: Ronalds C.,
01-07-2008

CSDD sevi vienmēr pasniegusi kā iestādi ar augstu apkalpošanas kultūru un stingru nostāju par dažādu normatīvu ievērošanu attiecībā uz transportlīdzekļiem. Savukārt realitātē viss izrādās ne tik rožaini. Varētu pat teikt, ka atsevišķās epizodēs tehniskās apskates stacijās veiktās transportlīdzekļu pārbaudes darbības ir nelikumīgas.

Nevienam nav noslēpums, ka visas tehniskās apskates stacijas apgādātas ar trokšņu līmeņa mērīšanas iekārtām un ļoti daudzi transportlīdzekļu īpašnieki (gan automašīnu, gan motociklu) saskārušies ar problēmu, kad tehniskās apskates stacijās, izmērot transportlīdzekļa atgāzu radīto troksni, darbinieki paziņo, ka tas pārsniedz Ministru kabineta (MK) noteikumos noteikto pieļaujamo līmeni, un, pamatojoties ar veiktajiem mērījumiem, neizsniedz tehniskās apskates uzlīmi.

2007.gada 4.aprīļa intervijā interneta izdevumam motozurnals.lv CSDD transportlīdzekļu kontroles un sertifikācijas inspekcijas priekšnieka vietnieks Aldis Adiņš un CSDD transportlīdzekļu kontroles un sertifikācijas inspekcijas inspektors Viesturs Šneiders paziņoja, ka „Rīgas tehniskās apskates stacija līdz šim bija vienīgā, kas bija aprīkota ar trokšņu līmeņa mērīšanas iekārtu. Šogad [2007.] ar tādām būs aprīkotas visas tehniskās stacijas, un braukt uz attālāku tehniskās apskates staciju vairs nebūs jēgas”.

Ja jau šādas augstas CSDD amatpersonas kaut ko apgalvo, tad tā tam būtu jābūt. Vismaz pirmajā brīdī tā šķiet. Uzdodot jautājumu CSDD, tiek saņemta atbilde, ka mērīšanas metode atbilst direktīvas 70/157/EEK, 97/24/EK un ANO noteikumu Nr.92 un Nr.59 nosacījumiem.

Patiesība izrādījās pilnīgi pretēja tam, ko apgalvo CSDD. Vienīgais Latvijas Republikas normatīvais akts, kurā ir kaut kas noteikts par trokšņu līmeni transportlīdzekļiem ir MK 2004.gada 29.aprīļa noteikumu Nr.466 „Noteikumi par transportlīdzekļu valsts tehnisko apskati un tehnisko kontroli uz ceļiem” 806.punkts – Transportlīdzekļa radītais trokšņa līmenis, transportlīdzeklim nekustīgi stāvot uz vietas, nedrīkst pārsniegt izgatavotāja noteikto vai 80±2dB(A), ja tas nav zināms.

Nav noteikts ne pie kādiem dzinēja apgriezieniem jāmēra trokšņu līmenis, ne kādā vidē, ne attālumā. Nav pat prasību, ka šādai mēriekārtai vispār jābūt verificētai, kaut arī, pamatojoties ar šādiem rādījumiem, cilvēkiem tiek ierobežotas likumos garantētās tiesības. Neskatoties uz visu to, vismaz Antenas ielā 2 šie mērījumi tiek veikti regulāri.

Jo tālāk mežā, jo vairāk malkas. Pirmkārt, mērījumi tiek veikti, pamatojoties ar CSDD izdoto iekšējo dokumentu, kas nav plašākam lokam saistošs. Otrkārt, CSDD savas darbības pamato ar iepriekšminētajām Eiropas Savienības normām. Tomēr maz kurš zina, ka direktīvās norādītā mērīšanas metode veicama „lai attiecībā uz katru transportlīdzekļa tipu varētu piemērot EEK tipa apstiprināšanas procedūru” (70/157/EEK). Apstiprinājums tam ir arī direktīvā 97/24/EC. Transportlīdzekļiem, kas saņēmuši tipa apstiprinājumu, tiek piešķirts atbilstības sertifikāts. Šī procedūra nepieciešama, lai tirgū laistu jaunus transportlīdzekļus vai to detaļas, un nekādi neattiecas uz ikgadējo transportlīdzekļu tehnisko apskati.

Dīzeļautomašīnu īpašniekiem būs interesanti uzzināt (to apstiprināja arī CSDD Transportlīdzekļu kontroles un sertifikācijas inspekcijas speciālisti), ka šādas kārtības nav arī dīzeļmotoru atgāzu absorbcijas koeficienta mērīšanai. Tas nozīmē, ka tehniskajā apskatē „nokauto” dīzeļmotoru īpašnieki var stāties rindā tiesā uz kompensācijām par nodarīto kaitējumu, jo MK noteikumos Nr.466 nav noteikts, ka atgāzu mērīšana jāveic, iespiežot gāzes pedāli grīdā.

Kādēļ transportlīdzekļu īpašniekiem pašiem jāstudē normatīvie akti un bezmaz jāiegūst juridiskā izglītība, lai, veicot ikgadējo tehnisko apskati, tos neapkrāptu tehniskās apskates darbinieki, nevis apskates darbiniekiem jāievēro valsts noteiktā tehniskās apskates kārtība? Bijuši pat gadījumi, kad tehniskās apskates darbinieks pats izdomā noteikumus, ar kuriem pamatojoties apskates protokolā tiek ierakstīts negatīvs vērtējums.

Interesantākais, ka CSDD ir zināma visa aprakstītā situācija, bet neesmu dzirdējis, ka iepriekšminēto darbību veikšana tiktu pārtraukta. Varbūt CSDD varētu publiski sniegt komentāru par šo rakstu un apgāzt tajā izteiktās pārdomas par iespējamām nelikumīgām darbībām?Ja arī Jūs vēlaties paust ko publicēšanas vērtu, sūtiet savu rakstu uz e-pasta adresi info@motopower.lv