Par nepieciešamību zināt dažus tiesiskos aspektus un motocikla apturēšana

iSOS.lv, satiksmes jurists E.Džeriņš,
22-09-2014

Mūsdienās diemžēl ir iespējams, ka, vadot motociklu saskaņā ar CSN prasībām un neko nepārkāpjot, var saņemt sodu EUR 1 200,00 - 1 400,00 UN 4 gadu tiesību atņemšanu, UN 15 diennaktis administratīvo arestu, UN vēl 8 soda punktus uz 5 gadiem. Tā pirms gada gandrīz gadījās motociklistam J.D., kuram policija sastādīja nepamatotu administratīvā pārkāpuma protokolu par bēgšanu no policijas un protokolu par braukšanu pie aizliedzošā luksofora signāla. Jāatzīmē, ka J.D. nebija neviena pārkāpumu uzskaites punkta un iepriekšējo sešu gadu laikā nebija izdarīts neviens pārkāpums ceļu satiksmē.

Ar Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas 2013.gada 06.septembra spriedumu lietā Nr.130063013 tika konstatēts, ka J.D. nav bēdzis no policijas (spriedums stājās spēkā 20.09.2013., jo policija to nepārsūdzēja). Ne vainīgais policists Mareks Dagilis, ne policija nav pat atvainojušies J.D. par to, ka J.D. mēnesi nebija transportlīdzekļa vadīšanas tiesības un motocikls šo laiku rūsēja maksas stāvvietā (atgrieza bez maksas). Arī otrajā lietā par braukšanu pie luksofora aizliedzošā signāla tiesa J.D. attaisnoja ar Rīgas pilsētas centra rajona tiesas 2014.gada 27.janvāra spriedumu lietā Nr 1-27038513/7 un Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesu kolēģijas 2014.gada 30.maija spriedumu lietā Nr 1-27002614/7.

J.D. nonāca šajā neapskaužamajā situācijā, jo policijas darbinieks M.Dagilis nav papūlējies iepazīties ar CSN 68.punktu, kurā noteikta transportlīdzekļu apturēšanas kārtība. Ja policija stādina personu, bet vadītājs neapstājas, tad par to ir paredzēts brīdinājums vai naudas sods EUR 15,00 saskaņā ar LAPK 149.5panta ceturto daļu. Ja policija panāk vadītāju un pa skaļruni vai ar zizli/roku no policijas transportlīdzekļa stādina vēlreiz, bet vadītājs neapstājas, tad tā jau ir bēgšana (LAPK 149.5panta piektā daļa), par kuru ir paredzēts bargākais transportlīdzekļu vadītājiem piemērojamais sods (tāds pats kā par braukšanu narkotisko vielu ietekmē vai alkohola reibumā virs 1,5 promilēm). Šajā notikuma vietā ar mobilo telefonu nofilmētajā video:M.Dagilis skaidro, ka viņš 2 sekundēs zizli var pagriezt 10 reizes un katrs apgrieziens ir viena stādināšanas reize. Taču patiesībā viena stādināšanas reize, neatkarīgi no zižļa apgriezienu skaita, beidzas tad, kad transportlīdzeklis ir pabraucis garām stādināšanu izdarošajam policistam un turpina kustību. Šāds viedoklis jau iepriekš vairākkārtīgi izteikts tiesu praksē (piemēram, ar Administratīvā apgabaltiesas 2009.gada 5.februāra spriedumu lietā Nr.1051608/17 tika izbeigta identiska lieta pret motociklistu G.S.). Patiesībā J.D. netika stādināts pat vienu reizi, jo policists tikai skrēja no pretējās brauktuves puses pāri vairākām joslām (kas ir aizliegts Valsts policijas 2010.gada 22.februāra noteikumu Nr.5 75.2.punktā) stādināt priekšā braucošo motociklistu, kurš paspēja nākošo luksoforu šķērsot pie atļaujošā signāla, bet J.D. apstājās pie luksofora sarkanās gaismas. M.Dagilis satrakojās, jo domāja, ka aizbraukušais motociklists ir J.D. paziņa.

Interesanti, ka šajā gadījumā policijas automašīna bija aprīkota ar videokameru. LR IeM Valsts policijas 2010.gada 22.februāra noteikumu Nr.5 “Dienesta pienākumu izpildes organizācija un kontrole sabiedriskās kārtības nodrošināšanas un satiksmes uzraudzības jomā" 101.punkts nosaka, ka: "Videosistēmu ieslēdz, uzsākot dienesta pienākumu izpildi, un to aizliegts izslēgt visa patrulēšanas laikā līdz dienesta pienākumu izpildes beigām." Tiesā M.Dagilis nespēja paskaidrot, kāpēc šajā gadījumā nebija ieslēgta videokamera un tiesai nav pieejams videoieraksts (vienīgais objektīvais pierādījums).

Dažreiz arī tiesa neiedziļinās, vai ir notikušas vismaz divas stādināšanas saskaņā ar CSN 68.punktu, pēc kā tiek piemēroti šie bargie sodi. Par laimi dažreiz šo kļūdu ir iespējams novērst apelācijas instancē (piemēram, ar Vidzemes apgabaltiesas 2011.gada 13.decembra spriedumu lietā Nr.111014511 izbeigta lietvedība pret autovadītāju E.M., kur videoierakstā bija skaidri redzams, ka nekāda bēgšana nenotika). Dažreiz policisti apzināti safabricē ziņojumus, lai atriebtos motociklistam par to, ka nepaspēja pieskriet pie ceļa un ar savlaicīgām saprotamām kustībām viņu stādināt (piemēram, ar Administratīvās apgabaltiesas 2009.gada 14.aprīļas spriedums lietā Nr.P131063308 izbeigta lietvedība pret motociklistu M.M., balstoties uz matemātikas un fizikas likumiem. Te pāris interesanti aprēķini. Šajā lietā policisti bija uzrakstījuši melīgus ziņojumus, ka viņi pamanīja motociklu, kurš brauca ar ātrumu 107 km/h, bet nepaspēja ar zizli apturēt, atrodoties uz Ventas ielas aptuveni 30 m no Lielirbes ielas. No Ventas ielas līdz Ventspils ielai ir 308 m, kur policisti apgalvo devuši pirmo norādījumu apturēt motociklu. Taču, braucot ar 107 km/h, motocikls nobrauc 29,66 metrus sekundē. Kamēr policists devās uz savu veco VW Passat ar 1.8 l motoru, iedarbināja to, aizbrauca līdz Lielirbes iela un pārliecinājās, ka neviens neietrieksies sānos, pagāja vismaz 10 sekundes, pa kurām motocikls jau atradās minētajā krustojumā. Tagad policistiem bija jāuzņem 100 km/h, kas vēl prasīja šim modelim 11,4 s. Tāpēc pilnīgi izslēgta ir iespēja, ka policisti jau 300 metros panāca lielā ātrumā braucošu motociklu. Te arī ir minētie matemātikas un fizikas likumi, kurus policisti nezināja, uzsākot rakstīt ziņojumos melus).

Nedaudz par videoierakstu iznīcināšanu, lai policisti objektīvus pierādījumus varētu aizstāt ar subjektīviem ziņojumiem. Pēc 2 lietām 2007.gadā es vairs neesmu redzējis nevienu videoierakstu ar motociklista bēgšanu (atrunas visdažādākās - tehnisku iemeslu dēļ, nepaspējām ieslēgt, notrūka vads, nevarējām ieslēgt, aizsala bagāžnieks u.tml.). Ar Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas 2007.gada 13.septembra lēmumu lietā Nr.P-129136207/9 tika izbeigta lietvedība pret motociklistu M.R., bet ar Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesas 2007.gada 30.jūlija lēmumu lietā Nr.P131056807 pret A.G. Šeit ir vienas lietas video:Abas lietas tika izbeigtas tāpēc, ka videoieraksti (kaut ar likvidētu skaņu) pierādīja, ka pa skaļruni netika dots neviens rīkojums apturēt motociklu (pretēji ziņojumos sarakstītajiem meliem). Tas pierādījās ļoti vienkārši. Pirmkārt, ierakstā redzami burti SRN nozīmē sirēnas ieslēgtas. Kad ieslēdz ruporu, sirēnas izslēdzas un pazūd SRN uzraksti. Otrkārt, videoieraksti parādīja, ka vietās, kur it kā doti rīkojumi, motocikls atradās pārāk lielā attālumā (turklāt vējš, ķivere, izpūtējs samazina dzirdamību).

Pēc 2007.gada visi videoieraksti tiek iznīcināti, lai šīs lietas neviens neredzētu, videoierakstus aizstājot ar policistu ziņojumiem. Lūk, piemērs no šobrīd notiekoša procesa, kā policisti fabricē bēgšanas lietas. Mūsu rīcībā ir policijas auto foto, kur redzams, ka policijas auto priekšā ir videoreģistrators, bet aizmugurē stacionārā kamera. Apsūdzētajai personai tika draudēts, lai atzīst vainu, jo viss ir nofilmēts. Taču uz tiesu atnāca vēstule, ka nekāda filmēšana netika veikta. Apsūdzētais I.K. savu vainu neatzina un protokolam tika pievienots viens ar roku rakstīts policista ziņojums (protokolā ir vārds vienskaitlī "ziņojums"). Tiesā pēkšņi parādījās 2 ar datoru rakstīti dokumenti - policistu J.Kitova un I.Konovalova ziņojumi.

Te nav jābūt ekspertam, lai redzētu, ka abi dokumenti ir pilnīgi identiski un viena autora darbs, nomainīti tikai policistu vārdi. Taču iedziļināsimies tekstā. Policisti tiesā liecināja, ka a/m Hyundai ārpus apdzīvotas vietas brauca ievērojami virs 100 km/h vietā, kur atļauts ar 90 km/h. Pieņemsim, ka a/m Hyundai brauca ar ātrumu 130 km/h, tad 1 sekundē tiek nobraukti 36,11 m. Policijas a/m ātrums ir 90km/h, kas nozīmē, ka viņu transportlīdzeklis 1 sekundē nobrauc 25 m. Līdz ar to, abi transportlīdzekļi brīdī, kad pabrauca viens otram garā, attālinājās ar kopējo ātrumu 220 km/h, kas pārvēršot metros ir 61.11m/s. Policijas transportlīdzeklim, lai sāktu dzīšanos pakaļ minētajam transportlīdzeklim Hyundai Santa FE vajadzēja apstāties, lai veiktu apgriešanos pretējam braukšanas virzienam, un uzņemt ātrumu. Visa šī manevra laikā Hyundai Santa FE attālinājās no policijas transportlīdzekļa ar minētajiem 36.11m/s. Līdz ar to, paejot vismaz 15 sekundēm, attālums starp abiem transportlīdzekļiem bija aptuveni 500m.

Ziņojumā rakstīts, ka policija piebrauca pie a/m Hyundai, kad tā bija apstājusies, vadītājs izkāpis ārā, attaisījis bagāžnieku un izkrāmēja kastes. Līdz ar to no sastapšanās brīža līdz abu auto apstāšanās brīdim policijas darbinieki bija tik lielā attālumā, ka viņiem nebija iespēja ar zizli vai pa skaļruni stādināt. Abos ziņojumos ir ierakstīta identiska frāze: "Vairākkārtēji pieprasīju norādot HYUNDAI SANTA FE vadītājam apturēt transportlīdzekli uz ko vadītājs nereaģēja un turpinot ignorēt manas vairākkārtīgās prasības, kā arī operatīvā transportlīdzekļa zilās un sarkanās bākugunis, kā arī skaņas signālu". Paanalizēsim šo frāzi. Policisti ar dienesta a/m Volvo ar manuālo kārbu veic pakaļdzīšanos lielā ātrumā. Vienam no policistiem ir jāskatās uz ceļu, jāstūrē, jāpārslēdz ātrumi. Tiesā policisti liecināja, ka visu laiku pa rāciju ziņoja dežūrdaļai par maršrutu. Arī ruporam ir sava vadības pults, kura jāpaņem rokā un jāspiež poga. Tātad šīm 4 ierīcēm ir vajadzīgas 4 rokas. Tātad abi policisti nekādi nevarēja vienlaicīgi veikt stādināšanu. Identiskās frāzes ziņojumos pierāda, ka viens no viņiem melo. Savukārt iepriekšminētie aprēķini un fakti pierāda, ka melo abi policisti. Tieši tāpēc ziņojumi ir vienādi, lai vēlamo uzdotu par esošo un starp policistu teikto nebūtu pretrunas.

Labākajā gadījumā šajā lietā varētu runāt par bēgšanu sadzīviskā izpratnē, līdzīgi kā klasiskajā Eldara Rjazanova 1966.gada krievu filmā „Берегись автомобиля” Ģetočkins redzēja spogulī milici un zināja, ka seko tieši viņam. Taču filmā notika bēgšana sadzīviskā izpratnē – Ģetočkins bēg, bet milicis brauc no aizmugures. Taču juridiski tā nebija bēgšana, jo milicis nevienu reizi nedeva rīkojumu apturēt a/m Volga saskaņā ar CSN 68.punkta prasībām.Vēl piebilde, ka abi policisti nezina CSN noteikumus, jo saskaņā ar CSN 40.punktu zilās bākugunis un skaņu signāls nenozīmē, ka kādam auto ir jāaptur. CSN 41.punkts sarkanās bākugunis paredz tikai kolonnu pavadīšanai. Neviens no ziņojumos minētajiem šiem apturēšanas veidiem nav minēts CSN 68.punktā kā apturēšanas metode.

Nobeidzot tiesu prakses apskatu, kādā salīdzinoši svaigā spriedumā ātruma pārkāpuma lietā apelācijas instances tiesa visnotaļ pamatoti attaisnoja motociklistu, cita starpā pasakot baltu patiesību, ka ziņojumi ir tikai policistu subjektīvais viedoklis (sniedzot izvērstu pamatojumu kāpēc tiesa apšauba ziņojumu ticamību. Tāpat izsakot neizpratni, kāpēc netika veikt videoieraksts) - Latgales apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas 2013.gada 27.decembra spriedums lietā Nr.112025613.
Spriedums

Lieki piebilst, ka policisti nevienā gadījumā netika sodīti, jo Iekšējās drošības birojs vienmēr izbeidz izmeklēšanu, balstoties tikai uz pašu apsūdzēto policistu ziņojumiem, kā arī pat nenoskatoties videoierakstus par pretējo lietās, kurās tie ir. Šī patvaļa un visatļautība arī diemžēl noved pie tā, ka notiek tādi gadījumi kā Jēkabpilī, kur policisti šauj policistus, bet apbalvotais gada policists pēc tam nogalina ieslodzīto. Tāpēc jābūt modriem. Ņemot vērā iepriekš teikto, ir svarīgi zināt šīs lietas un no pirmā brīža rīkoties pareizi, lai nesarežģītu lietu un nemazinātu cerības uz pozitīvu iznākumu (piemēram, apjucis vadītājs paraksta administratīvā pārkāpuma protokolu, nezinot un nenorādot, ka tam nepiekrīt).

Kas drīkst apturēt motociklu?

Motocikla apturēšanu drīkst veikt tikai likumā noteiktās personas. Ikdienas ceļu satiksmē tā parasti ir tikai policija (t.sk. pašvaldības policija, kurai ir ierobežotas tiesības sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolu par CSN pārkāpumiem). CSN 8.pkt. nosaka: „... personām, kuras uzrauga ceļu satiksmi, uz ceļa jebkurā diennakts laikā jābūt labi saredzamā attiecīgā formas tērpā ar gaismu atstarojoša materiāla elementiem un ar atšķirības zīmi, jābūt klāt dienesta apliecībai.”

Kā drīkst apturēt motociklu?

Motocikla apturēšanu drīkst izdarīt tikai CSN 68.pkt. noteiktajos veidos:
(1) ar horizontāli vērstu zizli vai roku, atrodoties uz (pie) brauktuves vai no policijas t/l;
(2) ar skaļruņa palīdzību no policijas t/l.

Operatīvo t/l zilās bākugunis un skaņu signāls ir domāti uzmanības piesaistīšanai (CSN 40.pkunkts). Sarkanās bākugunis ir domātas tikai kolonnu pavadīšanai (CSN 41.punkts), nevis stādināšanai. CSN 68.punkts neparedz tādu stādināšanas veidu kā sarkanās bākugunis. Gadījumi, kad stādināšana notiek ar bākuguņu un skaļruņa palīdzību, ir tikai CP nezināšana. Turklāt policistam stādināšana jāveic ar savlaicīgām un saprotamām kustībām. Ir gadījumi, kad policists no krūmiem izskrien brīdī, kad t/l pabraucis garām, vai skrien uz Jūrmalas šosejas 3.joslu, radot satiksmei bīstamas situācijas un nesapratni autovadītāju vidū. Nereti pēc šādām situācijām, kur vadītājs nemaz neredzēja policistu, tiek uzsākta vajāšana un pat lietvedība par bēgšanu no policijas līdzīgi kā ievadā minētajam vadītājam.

Kur nedrīkst apturēt t/l?

Saskaņā ar Valsts policijas 22.02.2010. noteikumi Nr.5 „Dienesta pienākumu izpildes organizācija un kontrole sabiedriskās kārtības nodrošināšanas un satiksmes uzraudzības jomā” (noteikumi Nr.5) 75.2.pkt. prasībām policijai aizliegts: „apturēt t/l vietās, kur aizliegts apstāties un stāvēt (...), krustojumu robežās un citās bīstamās vietās, kas var apdraudēt ceļu satiksmes drošību, kā arī apturēt t/l no pretējās kustības joslas, ja ir divas un vairāk kustības joslas vienā virzienā ... .” Saskaņā ar CSN 10.punktu policijai aizliegts radīt satiksmei bīstamas un traucējošas situācijas. Kā katrs var novērot ikdienā, tad CP diemžēl sistemātiski un masveidā pārkāpj šīs prasības.

Kā jārīkojas policijai pēc motocikla apturēšanas?

Noteikumu Nr.5 78.pkt. nosaka: „Pēc t/l apturēšanas norīkojums nekavējoties pienāk pie t/l vadītāja, sasveicinās, palūdz attiecīgā t/l vadīšanai nepieciešamos dokumentus un izskaidro t/l apturēšanas iemeslu. Pēc t/l vadītāja pieprasījuma nosauc savu amatu un uzvārdu, kā arī uzrāda dienesta apliecību.”

Ja policijas darbinieks nenosauc apturēšanas iemeslu, savu amatu un vārdu, tad vadītājam ir tiesības to paprasīt. CSN 9.pkt. nosaka: „T/l vadītājam ir tiesības uzzināt viņa vadītā t/l apturēšanas iemeslu, kā arī tās amatpersonas vārdu, uzvārdu un amatu, kura to apstādinājusi.”

CSN 35.pkt. uzskaita dokumentus, kuriem jābūt klāt un jāuzrāda policijas darbiniekam pēc pieprasījuma (galvenokārt vadītāja apliecība un t/l reģistrācijas dokumenti). Saskaņā ar LAPK 149.4p. pirmā daļa par šo dokumentu klāt neesamību var piemērot sodu – brīdinājumu vai naudas sodu EUR 3,00 apmērā (te nevajadzētu jaukt vadīšanas tiesību neesamību ar aizmiršanu paņemt vadītāja apliecību).

Kādos gadījumos drīkst apturēt motociklu?

Kādā tiesas spriedumā precīzi uzskaitīti gadījumi (likuma „Par policiju” 12.p.), kādos drīkst apturēt t/l :
„... policijas darbiniekam tiesības apturēt t/l likumā ir paredzētas divos gadījumos:
1) pēc Valsts policijas vai teritoriālās policijas pārvaldes priekšnieka norādījuma plānotu pasākumu izpildes laikā, lai aizturētu meklēšanā izsludinātas personas un t/l vai atklātu t/l vadītājus, kuri vada t/l alkohola reibumā, narkotisko vai citu apreibinošu vielu ietekmē vai bez t/l vadīšanas tiesībām;
2) ir pamats domāt, ka t/l vadītājs pārkāpis ceļu satiksmi reglamentējošo normatīvo aktu prasības vai t/l tiek izmantots likumpārkāpuma izdarīšanā.”
Tiesa šajā spriedumā pamatoti norāda, ja ir jāpastāv objektīvam un redzamam pamatam, lai t/l apturētu. Līdz ar to tradicionālā apturēšana dokumentu pārbaudei ir pretlikumīga. Apšaubāma ir Latvijā praktizētā reidu prakse, jo autora rīcībā ir pierādījumi tam, ka pavēles par reidiem tiek izdotas katru mēnesi uz visu nākamo mēnesi tādējādi pārkāpjot likumā ietverto mērķi.

Kā rīkoties, ja tiek sastādīs administratīvā pārkāpuma protokols?

1. Ir gadījumi, kad policija sastāda protokolu par nenotikušu pārkāpumu nezināšanas, kļūdīšanās vai kādu citu iemeslu dēļ. Tāpēc vienmēr pirms parakstīšanas visu rūpīgi izlasiet.
2. Motocikla vadītājam ir tiesības neparakstīt protokolu. Tādā gadījumā policija izdara attiecīgu atzīmi protokolā. Taču pareizāk ir parakstīt protokolu ar norādi, ka tam nepiekrīt, jo neparakstīšanas gadījumā protokola kopija vadītājam netiek izsniegta (pēc tam var parādīties protokolā papildu pārkāpumi, liecinieki u.tml., kas nebija notikuma brīdī). Neparakstīšana neietekmē protokola spēkā esamību.
3. Motocikla vadītājam ir tiesības protokolam pievienot paskaidrojumus un piezīmes. Ja vadītājs nepiekrīt protokolam, tad protokola parakstīšanas brīdī protokolā vismaz jāieraksta "protokolam nepiekrītu". Jāatceras, ka protokola parakstīšana bez iebildumiem un piezīmēm vēlāk pamatā tiek traktētā kā piekrišana protokolā norādītajam pārkāpumam.
4. Ja vadītājs nepiekrīt protokolā norādītajam, tad protokola var ierakstīt īsu paskaidrojumu. Ja raksta izvērstus paskaidrojumus, tad protokolā minētajā vietā noteikti jānorāda, ka sīkāki paskaidrojumi pielikumā, jo paskaidrojumu veidlapas mēdz pazust, ja to esamība nav norādīta pašā protokolā. Tad policijai ir jāiedod paskaidrojumu veidlapa.
5. Policijai noteikti jāprasa norādīt lieciniekus attiecīgā sadaļā, ja tādi ir. Dažreiz policija to atsakās darīt. Tad liecinieki obligāti jānorāda paskaidrojumā.
6. Ar personas tiesībām var iepazīties protokola otrā pusē. Personas tiesības šajā gadījumā ir gan pašai, gan ar aizstāvja palīdzību iepazīties ar visiem lietas materiāliem, nokopēt tos, piedalīties lietas izskatīšanā, sniegt paskaidrojumus, izteikt lūgumus, kā arī pārsūdzēt lietā pieņemto lēmumu u.c. LAPK 260.pantā noteiktās tiesības.
7. Ja persona, kuru sauc pie administratīvās atbildības, neprot valodu, kurā notiek lietvedība, šai personai ir tiesības lietot tai saprotamu valodu, kā arī izmantot tulka pakalpojumus.
8. Ļoti svarīgi protokola sastādīšanas brīdī ir savākt visus maksimāli iespējamos pierādījumus. Jānorāda visi liecinieki (piemēram, pasažiera vai līdzbraucēju citu motociklistu vārdi). Jāsaglabā Go Pro vai līdzīgu iekārtu ieraksti, ja tādi ir. Personai ir tiesības filmēt vai savādāk fiksēt visas policijas darbības protokola sastādīšanas laikā. Ja tuvumā pie kādas ēkas ir videonovērošanas kameras, tad vajadzētu uzrakstīt iesniegumu par ierakstu saglabāšanu līdz tiesas pieprasījuma par ieraksta izsniegšanu.

PS Vajag vienmēr atcerēties, ka ievērojami pārsniedzot braukšanas ātrumu, kas nepiepūloties ir izdarāms ar jebkuru 1000 cc baiku pirmajā ātrumā, policisti nekad nepaspēs no slēpņa pieskriet pie cieņa un nomērīt ātrumu. Tad sāksies pakaļdzīšanās un bēgšanas lietas fabricēšana ir garantēta!

iSOS.lv, satiksmes jurists E.Džeriņš